Hej!

För att svara på den frågan behöver man först kika lite närmare på vilket ansvar köparen, säljaren och mäklaren har vid en fastighetsaffär.

Du som säljare bör berätta om alla fel du känner till. Undanhåller du något allvarligt fel kan köparen i vissa fall ha rätt till ersättning och till och med rätt att häva köpet. Köparen har dock en omfattande undersökningsplikt och kan inte i efterhand hävda fel som han borde ha upptäckt när fastigheten undersöktes. Mäklaren är skyldig att informera både säljaren och köparen om vars och ens ansvar.

Ett dolt fel är ett fel som ingen av parterna har känt till och som var omöjliga att upptäcka vid en noggrann besiktning. Friskrivningsklausuler kan se olika ut och vilken betydelse en friskrivning har måste man titta på från fall till fall. När det gäller fel som inte är dolda följer det redan av köparens undersökningsplikt att felet inte kan hävdas om köparen borde upptäckt det men ändå köper fastigheten. Detta gäller oavsett om det finns en friskrivning eller inte. En friskrivningsklausul kan dock begränsa säljarens ansvar ytterligare, även för dolda fel.

Så om felet borde ha upptäckts vid köparens undersökning av fastigheten har jag svårt att se att köparen ska kunna häva köpet. Om det däremot rör sig om ett dolt fel, som du kanske till och med kände till men inte upplyste om, blir det knepigare. Då behöver du förmodligen anlita en jurist som kan sätta sig in i ditt ärende i detalj. Villaägarna har en bra informationsbroschyr om fel i fastighet. Läs gärna den. Som medlem i Villaägarna får du tillgång till kostnadsfri rådgivning.


Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank