Skattereglerna är likartade för kapitalförsäkring och Investeringssparkonto (ISK), det är endast små skillnader dem emellan. Du kan byta värdepapper utan att betala skatt på vinsten och du kan heller inte göra förlustavdrag om värdet har sjunkit. En schablonskatt betalas varje år som baseras på statslåneräntan den 30 november året innan. Det innebär att om du får hög avkastning på ditt sparande är kapitalförsäkring eller ISK förmånligt eftersom skatten inte baseras på det verkliga värdet men om värdet sjunker måste du betala skatt ändå.

Om du ska välja kapitalförsäkring eller ISK beror på andra saker än skatteregler. Exempelvis kan du koppla ett försäkringsbelopp till en kapitalförsäkring och du kan välja förmånstagare. ISK är däremot oftast ett billigare alternativ. Du kan alltid fråga en rådgivare vilket som passar dig bäst.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar