Man riskerar att försättas i personlig konkurs av tingsrätten om fordringsägarna begär det och man inte kan betala sina skulder inom överskådlig tid. Vid en personlig konkurs utser tingsrätten en förvaltare som går igenom vilka tillgångar och skulder man har. Alla tillgångar, förutom de som anses nödvändiga i ett hushåll och vissa arbetsredskap, måste säljas. Du kan få mer information från exempelvis konsumentverket och kronofogden.

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank