Statistiska Centralbyrån har historiska uppgifter på basbelopp. Se följande länk: SCB