Statistiska Centralbyrån har historiska uppgifter på basbelopp. Se följande länk:

SCB