(Almaty/Kazakstan) I våras frågade jag två tillväxtförvaltare Mona Stenmark och Hertta Avala om deras favoritländer just nu. De svarade Indonesien och Kazakstan. Därför åker 15 sparare och jag dit denna vecka. Det blir som en historisk resa tillbaka. Där vi var 1912 och 1940. Det blir också en resa för att förstå hur ekonomin tar snabba steg framåt. När fårherdarna och risbönderna köper sin första mobil.

Senaste åren har de stora tillväxtländernas ekonomier mötts av rejäl motvind. Tillväxten har avstannat och de har mötts av misstro. Skepsisen har varit rätt men också lite överdriven. Det är ju inte så att Kina eller Indien slutat växa. De växer bara långsammare; sådär 7-4%.

Men det är överraskande låga tal för den som trott betydligt mer. Men det är naturligt att stora länder som vuxit snabbt också kör i glasväggen. Jag menar; växtvärk, reformbehov och krav på förändringar.
Så sent som förra veckan fick vi besked om att Kinas reformpaket nu kommer. Och genast talas det om rally Kinarally för dörren

Men då finns det yngre ekonomier, som inte kört in i första fartguppet och växande krav på reformer. Ett land är ungt, från 1990, fullt med råvaror men en liten befolkning som startar på en mycket låg ekonomisk nivå. De är ekonomiskt där vi var på 1940-talet.

Hertta Alava, Fim Frontier: "Kazakstan har råvarorna och är ett mycket spännande geografiskt läge. Dessutom är det ung ekonomi, i startblocken. En typisk ekonomi vid fronten." Hertta Alava tar oss med till Kazakstan.Det andra landet är närmast dess raka motsats. Istället för stäpp, kyligt och glesbefolkat besöker vi här ett tätbefolkat, hett och bubblande liv. I världens tredje stad med sina 26 miljoner invånare. De är ekonomiskt där vi var kring 1912.

Mona Stenmark, Carnegie Emerging: "Indonesien har en enorm folkmängd som nu lämnar jordbruket för att bli konsumenter. Därför är det högintressant!" Mona Stenmark tar oss med till Indonesien.Och genom att snabbstopp i Singapore på vägen hem. Där träffar vi bland andra Magnus Böcker, vd Singaporebörsen. Allt för at ge oss en bild av Sydostasien med länder som Vietnam, Malaysia, Thailand och Burma.

Vilka frågor har du till förvaltarna?/claes hemberg