Nej arvsskatten och gåvoskatten togs bort samtidigt den 1 januari 2005. Du betalar nu ingen skatt oavsett storlek på belopp du får genom arv eller gåva. Arvsskatt skulle du tidigare betala på det arv du fick och gåvoskatt betalade du för gåvor som var värda mer än 10 000 kronor per år. Skatten dem emellan såg olika ut och beloppets storlek spelade också roll. Nu när gåvoskatten är borttagen kan du exempelvis spara i ditt eget namn till barnen och ge dem pengarna när du tycker att det är lämpligt. Sparar du i barnens namn är kapitalet tillgängligt när barnet fyller 18 år och blir myndig.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar