Det är riktigt att man måste betala tillräckligt mycket i skatt för att kunna dra nytta av avdrag som Rut och Rot. Du kan inte få ett större avdrag än den skatt du ska betala.

När det gäller löneväxling ska du ha en månadsinkomst som är högre än cirka 40 000 kronor för att inte förlora ersättning från bland annat den allmänna pensionen. Även föräldrapenningen och sjukpenning bli lägre om du löneväxlar och tjänar under ett visst belopp. Det är arbetsgivaren som ser till att betala in till en tjänstepension istället för att betala ut lön till dig. Det är först när du ska plocka ut pensionen som du betalar inkomstskatt. Löneväxling är inget avdrag du gör i deklarationen och kan därför inte jämföras med Rut och Rot.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar