Inom de närmaste 1-2 åren tror jag att elpriset kommer hålla sig på normala nivåer, dvs i nivå med de priser vi sett de senaste 5 åren. Jag baserar det på att vi i Norden har en god tillgång på el. Det finns alltid risk för extrema pristoppar under vinterhalvåret men de varar oftast korta perioder och den vanligaste anledningen till att elräkningen ökar beror snarare på kylan än på elpriset.

På 5-10 års sikt kommer priserna på el öka kraftigt. Efterfrågan ökar i takt med ökat behov av el till exempelvis laddning av elbilar. Mer energieffektiva apparater medför inte heller ett minskat behov av el eftersom mängden elektroniska apparater ständigt ökar. Samtidigt kommer skatter och avgifter på energi höjas för att påtvinga ett förändrat beteende hos befolkningen. I världen i stort är energi en bristvara och den utveckling som vi ser nu är inte hållbar.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ