För att alla syskon ska få sin rättmätiga andel är det vanligt att utgå från markansvärdet minus kapitalvinstskatten när man ska köpa ut sina syskon. Men beroende på vilken typ av fastighet och andra förutsättningar tycker jag att du bör kontakta en jurist för att undvika att det blir andra konsekvenser än vad som var menat med affären.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar