Vad gäller inbetalning till tjänstepensionen beror det på hur ditt avtal med din arbetsgivare ser ut. Det är svårt att veta om du har haft din anställning genom ett svenskt bolag eller ett inhemskt bolag i det land där du bodde. Om du arbetade i ett inhemskt bolag i ett annat land bör du undersöka om du tjänat in pension. Även om du arbetat vid ett svenskt bolag utomlands kan du utan att veta om det ha lämnat tidigare pensionsupplägg för lokala lösningar, eller i värsta fall inte ha fått någon inbetald pension alls.

Om du loggar in på minpension.se får du hela din pensionsbild samlad. Stämmer det du ser där överens med vad du förväntade dig? Ring gärna upp kundcenter hos de pensionsbolag som du ser där och därmed är kund hos om du har frågor. Ingen fråga är för dum! Utbetalning behöver du dessutom aktivera själv i den allmänna pensionen.

Hälsningar

Katarina Wiberg