Om arbetsgivaren tillåter får du löneväxla, oavsett om du har tjänstepension eller inte.

För att slippa negativ påverkan på din allmänna pension och allmänna socialförsäkringsförmåner som exempelvis föräldrapenning ska du ha en lön som är högre än 8,07 inkomstbasbelopp (39 072 kr/mån för 2015) efter löneväxling.

Men tänk på att både din eventuella sjukpension och inkomstförsäkring påverkas negativt av löneväxling, eftersom dessa grundar sig på din inkomst efter avdraget för löneväxling. Tjänar du 42 000 kronor i månaden och löneväxlar 2000 kronor beräknas din sjukpension på 40 000 kronor.

Se också till att det i avtalet mellan dig och din arbetsgivare står att du får en kompensation på 6 procent utöver summan du vill löneväxla, eftersom arbetsgivaren betalar en lägre arbetsgivaravgift. Se också till att det står att din kommande tjänstepension inte ska påverkas då pensionen ska grundas på lön före löneväxling.

Ditt avtal med arbetsgivaren bestämmer lägsta och högsta belopp som du kan löneväxla. Vid löneväxling varje månad är varierar lägsta belopp beroende på arbetsgivare och försäkringsbolag, men ofta rör det sig om 500 kronor, och högsta beloppet tillsammans med tjänstepensionen får inte överstiga 35 procent av bruttolönen.

Hälsningar

Katarina