Det korta svaret är nej. Vilket värde skulle den tillföra jämfört med dagens valutasystem? Bitcoins är i mina ögon bara en spekulativ produkt idag. Och har så varit under hela dess levnadstid. Tanken om parallella valutasystem finns redan. Men de valutor som finns idag är kopplade till ett nätverk av viktiga samhällsstrukturer som gör det transparent och förutsägbart. Det saknar Bitcoins. Ett välfungerande valutasystem kräver att det är transparent, går att lita på för den breda massan och att det behåller ett relativt stabilt värde.