Elnätsföretagen har precis som du nämner ensamrätt till driften av elnätet inom sitt nätområde och driften är därför inte konkurrensutsatt. Eftersom konkurrens saknas kontrolleras nätagifterna av Energimarknadsinspektionen så det är dom som skall se till bolagen inte tar ut för höga avgifter.

Visserligen är investeringarna på många gamla elnät säkerligen avskrivna men det som många inte känner till är att elnäten står inför stora utmaningar för att klara påfrestningar från utbyggnaden av exempelvis förnyelsebar energiproduktion. Personligen har jag förtroende för Energimarknadsinspektionen och viss förståelse för att elnätsavgifterna ökar. Enda möjligheten för en husägare att bli oberoende av prisökningarna är att koppla sig fri från elnätet och istället producera egen el med exempelvis sol- eller vindkraft. Ju mer elnätsavgifterna ökar desto mer attraktivt blir det ju att producera sin egen el.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ