Hej, När du tar ett lån i en bank måste banken göra en kalkyl över inkomster och utgifter för att säkerställa att du har möjlighet att betala ränta och amortering på lånet och att det finns tillräckligt stor inkomst kvar att leva på för allt annat som ett hushåll behöver. Den här kalkylen görs främst för att ingen kund ska överbelåna sig och hamna i ekonomiska svårigheter längre fram och för att banken måste göra en bedömning över möjligheten att få tillbaka de pengar de lånat ut. Banken gör även en helhetsbedömning och det du har i sparande har också betydelse och det är bra att du har klarat att spara och betalat ditt bolån på en låg inkomst, men det är samtidigt viktigt att du har en fast inkomst som täcker utgifterna när du ansöker om nytt bolån.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar