När du är utflyttad och har pensionsinkomster från Sverige som du får ut i Spanien ska du betala SINK skatt till Sverige på utbetalningarna, vilket är 20 procent. Men du kan även välja att deklarera och betala inkomstskatt enligt de vanliga reglerna men SINK skatten är oftast mer förmånlig.

Som du säkert vet finns det regler för när man räknas som utflyttad till ett annat land. Det finns även dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och många länder inklusive Spanien, vilket innebär att privatpersoner inte riskerar att betala skatt på inkomsten i båda länderna utan enbart i ett land.

Det finns information om skatteregler på Skatteverkets hemsida. Du kan ladda ner broschyren SKV 442 och läsa mer. Du kan även ringa till Skatteverket och prata med dem om du har fler frågor vad som kommer att gälla för er. Deras telefonnummer till kundtjänst är 0771-567567.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar