Helikoptersläpp innebär att Riksbanken delar ut en viss summa pengar till alla invånare. Man kan tänka sig att alla svenskar vaknar upp en morgon och har fått 100 000, kr insatt på kontot under natten. Vilken effekten blir beror på om hushållen väljer att spara eller konsumera dessa pengar. Det är dock rimligt att anta att ett helikoptersläpp skulle leda till en ökad konsumtion, vilket i sin tur skulle driva på inflationen (prisökningarna) i samhället. De som argumenterar för helikoptersläpp menar att det skulle vara en vitamininjektion som gör att företag får ökade intäkter och anställer fler vilket skulle minska arbetslösheten. Riskerna med helikopterpengar och den vanliga farhågan är däremot att inflationen skulle stiga okontrollerat leda till hyperinflation.

Tyvärr finns det alltså inget säkert svar på vilken effekten skulle bli av helikopterpengar men visst är det en intressant tanke som alltfler ekonomer börjar tala om. Vill du läsa mer så har tidigare riksbankschefen Lars EO Svensson skrivit ett läsvärt blogginlägg om helikopterpengar här

/Johanna