Elpriserna är inte alltid, men oftast, lägre under sommaren eftersom efterfrågan på el sjunker när vi inte behöver värma och lysa upp våra hem lika mycket som på vintern. Dessutom sjunker produktionstakten hos producerande företag och den energiintensiva industrin.

Den senaste vintern var däremot skillnaden inte så stor mellan vinter och sommar eftersom energiförsörjningen med framför allt kärnkraft och vattenkraft i spetsen fungerade väl under vintern.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB