Jag är osäker på om jag förstått frågan men jag förutsätter att det kräver tillåtelse från bostadsrättsföreningens styrelse för att ladda en elbil via föreningens allmänna eluttag. Förutom elkostnaden kan det överbelasta elsystemet i fastigheten. Om det handlar om enstaka tillfällen för laddning eller enstaka hyresgäster i en större förening har jag läst om föreningar som debiterar en schablonmässig kostnad för laddningen istället för att behöva installera laddstolpar och administrera mätning och debitering av exakta kostnaden.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB