Samtliga elbolag i Sverige är skyldiga att köpa ditt överskott av el om du som kund önskar. Om du vill installera egen elproduktion (t.ex. solceller) gör du först en föranmälan till ditt elnätsbolag och sedan en efteranmälan när installationen är klar. Elnätsbolaget ser då till att din elmätare kan hantera mätning av både konsumtion och produktion. Hur mycket du får betalt för ditt överskott skiljer stort mellan de olika elhandelsbolagen. Min rekommendation är att du frågar ditt nuvarande elhandelsbolag eller går in och läser på Bengts Villablogg om hur det funkar att sälja el till sitt elbolag.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB