Utan att vara juridisk expert skulle jag säga nej. Företaget kan självklart uppmuntra sina anställda, men annars gäller arbetsrätten. Att hävda exempelvis intressekonflikt eller illojalitet tycker jag verkar svagt.

Henrik Senestad
Sparanalytiker Avanza