Hej!

Företagen som gör kreditupplysningar har vanligtvis kvar uppgifterna på en privatperson i tre år från den dagen anmärkningen registrerades.

När det gäller skuldsanering så ska uppgiften försvinna fem år efter dagen den registrerades. Om gällande betalningsplan är längre än fem år försvinner uppgiften dagen då betalningsplanen slutar gälla.