Om du är 17 år så får du arbeta maximalt 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. Om ditt arbete kräver det, så kan du få jobba mer än 8 timmar enskilda dagar så länge arbetstiden inte överstiger 40 timmar i veckan. Med det sagt så får inte arbetstiden hindra skolgången eller möjligheten att ta till sig skolundervisningen.

Skatt betalar du på din intjänade inkomst om du totalt under ett år tjänar mer än 19 247 kr under 2018. Skatten beräknas då på hela beloppet, inte bara den del som överstiger gränsvärdet på 19 247 kr. För att få ut hela lönen utan skatteavdrag behöver du lämna in ett intyg till din arbetsgivare (finns på Skatteverket.se) Om du ska betala skatt kan skatteavdraget ändå bli för stort för dig som bara jobbar extra. Därför kan du ansöka om jämkning så blir det rätt skatt från början. Även denna blankett hittar du på skatteverket.se