Under förutsättning att den avlidne inte har några barn eller make/maka och inte har skrivit testamente som säger något annat ärver så ärver föräldrar sina barn.