Riksbanken har i uppdrag att se till att vi har ett säkert och effektivt betalningsväsende i Sverige. Under flera år har kontantanvändningen minskat och det har lyft frågan om huruvida det behövs en digital centralbankspeng, en e-krona. Riksbankens analyser på området har nu lett till att regeringen ska tillsätta en utredning för att ytterligare undersöka behovet av en e-krona. Även om utredningen enligt Riksbanken bör göras skyndsamt är det troligt att det dröjer ytterligare en tid innan vi vet. Men att betalningslandskapet förändras snabbt och att det därmed kan behöva göras en översyn av hur pengars värde garanteras av staten, det är ett som är säkert.