Den svenska kronan är svag ur ett historiskt perspektiv. Försvagning beror på flera faktorer, bland annat har den svenska produktiviteten under många år utvecklas svagare än i andra länder och även vårt bytesförhållande (priset av exporten i förhållande till priset av importen) har sjunkit under lång tid. Så sett till ekonomiska drivkrafter kan man påstå att kronan utvecklats i linje med vår konkurrenskraft och att den helt enkelt har försämrats. Utöver det har sannolikt Riksbankens expansiva penningpolitik i viss mån försvagat kronan.

(skriven före Coronautbrottet)