Elpriset består av en rad olika komponenter utöver spotpriset, vilket är priset för elen just vid det tillfället som du förbrukar det. I elpriset ingår:


  • det börspris elhandelsföretaget betalat för elen (spotpris)


  • elhandelsföretagets påslag (regleras i elavtalet)


  • miljöpåslag, om du har valt ett elavtal med förnybar energi


  • elhandelsföretagets kostnad för elcertifikat


  • ev administrativa kostnader för hantering av elcertifikat (regleras i elavtalet)


  • kostnader för volymvägning – Har du inte ett timprisavtal betalar du inte för hur din egen användning varierar med börspriset/timme, utan kundkollektivets förbrukningsprofil.


  • avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool samt balanskostnader


Förutom allt detta tillkommer moms, årsavgift och eventuella tilläggstjänster, dessa redovisas ofta separat från det som inkluderas i elpriset i elräkningen.