Hej och tack för din fråga!

Det är flera faktorer som påverkar garantipensionen. Du kan ha rätt till garantipension om du varit bosatt i Sverige i minst tre år. För att du ska få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det att du fyllde 16 år till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år.

Utländsk pension räknas som inkomstgrundande och när du har du det minskas garantipensionen stegvis för att sedan upphöra helt när du nått en viss nivå. Som mest kan garantipensionen bli 8 597 kronor för ensamstående och 7 690 kronor i månaden för gifta men det finns faktorer som påverkar, bland annat hur mycket du får ut i inkomstpension och vid vilken ålder du börjar ta ut din pension. Det är viktigt att man skickar in ett levnadsintyg till Pensionsmyndigheten varje år under tiden man bor utomlands, för att visa att man lever och har rätt till pension.


Läs mer på Pensionsmyndighetens hemsida för att få en tydligare bild av garantipension och regler när man bott utomlands. Garantipension


Hälsningar,

Maja