Hej!

Det kan många gånger vara svårt att veta vem som bär ansvaret i en situation när man anlitar någon annan att genomföra bokningar åt en. Många gånger tar inte resebolagen på sig något ansvar utan hänvisar till de företag som utför själva tjänsten (flygbolag, hyrbilsföretag, bussbolag, osv.). För att veta hur och om du kan få tillbaka några pengar tycker jag att du ska läsa igenom Travellinks villkor och därefter gå igenom Interrents villkor där ska de stå angivet vems villkor som gäller. Det är inte heller ovanligt att det står i villkoren att det är du, som resenär, som är ansvarig för att säkerställa att tider, datum och personuppgifter stämmer och är riktiga.

Lycka till och hoppas att det löser sig!