Hej!

Om du vill överlåta din del av huset till din make och ni planerar att fortsätta ert äktenskap finns det två varianter:

1. Via en gåva
2. Via en bodelning

Om du väljer att ge bort fastigheten ska en gåvohandling upprättas och skickas in till Skatteverket. Om ni väljer att göra en bodelning ska ni upprätta en bodelningshandling. Kom ihåg att lagfarten behöver ändras när ägandet går över, vilket görs hos Lantmäteriet.

Lycka till!