Hej!

Det finns tre typer av bilförsäkringar. Alla bilar ska enligt svensk lag ha en trafikförsäkring, men beroende på bilens värde kan det vara bra att ha en halv- eller helförsäkring. Om du vill att skador på din egen bil ska täckas av försäkringen behöver du minst en halvförsäkring. I den ingår skydd för brand-, glas-, och stöldskador, assistans och räddning, rättsskydd, maskinskada och elektronik, allrisk samt kris. Helförsäkringen innehåller dessutom skydd för vagnskador – skador på din egen bil vid en trafikolycka eller någon annan så kallad yttre olyckshändelse. Hör gärna av dig till ditt försäkringsbolag, de kan hjälpa dig så att du får rätt försäkring för just den bil du vill köpa!

Lycka till!