Det här är en svår fråga men en bidragande faktor till attraktionskraften för Bitcoin är onekligen nätverkseffekten, lite likt exempelvis Facebook. Ju fler som använder kryptotillgången desto mer ökar attraktionskraften. Om då flertalet länder skulle förbjuda Bitcoin så är den logiska slutsatsen att det skulle vara kraftig negativt. Huruvida man kan förbjuda den på global basis i praktiken låter jag vara osagt, men håller det som osannolikt.