De generellt höga elpriserna i Sverige under sommaren har berott på flera faktorer som samverkat.

1. Vi har producerat mindre el - En torr sommar har lett till historiskt låga nivåer i vattenmagasinen vilket i sin tur påverkat elproduktionen. Dessutom har underhållet av samtliga sex kärnreaktorer som görs varje sommar stött på problem som lett till längre avstängningsperioder än beräknat. Även det har resulterat i mindre produktion av el och högre elpriser.

2. Sverige är indelat i olika prisområden där inköp och försäljning sker per område. I Norrland exempelvis produceras i regel långt mer el än vad det förbrukas vilket innebär att vi har lägre elpriser i norra halvan av Sverige än vad vi har i södra halvan. I södra Sverige har vi lägre elproduktion i förhållande till efterfrågan. Dessutom har vi fortfarande problem med överföringskapacitet, dvs vi har inte tillräckligt med ledningar för att föra över det överskott av el som produceras i norra Sverige till södra Sverige. Man brukar kalla det för flaskhalsar i systemet. I sådana fall måste vi ta in elen från något annat håll och elpriset i ett elprisområde i Sverige kan påverkas av elpriset i andra länder.

3. Rekordhöga gas- och kolpriser i hela världen pga utbudsbegränsningar och hög efterfrågan när ekonomin kommer i gång efter corona påverkar elpriset. Dyr naturgas och kol som driver vissa kraftverk i Europa driver upp elpriserna. Detta påverkar oss i Sverige eftersom när den elen som produceras lokalt i norden inte räcker till så importer vi el till Sverige från länder som Tyskland, Holland, Luxemburg, Frankrike, Estland och Belgien.