Världen är global och tillika sammanflätad, det om något har pandemin påmint oss om. USA är världens största ekonomi och kapitalmarknad så det som händer där påverkar övriga världen. Även Kina påverkar de globala finansmarknaderna i stor utsträckning, vilket vi såg för en tid sedan med fastighetsoron kring Evergrande.

Sverige är ett litet land som inte ens utgör 1% av ett globalt aktieindex men vi är en liten, öppen och exportberoende nation vars fart i ekonomin styrs av vad som händer i omvärlden. När börsen surnar till rejält som den gjorde under coronakraschen så korrelerar det mesta och riktningen blir då rakt ned i källaren.

Från tid till annan kan vissa enskilda marknader stiga eller falla mycket, oaktat temperaturen i övriga världen. Exempel på det är tillväxtmarknader och s.k. frontier markets, speciellt om de är starkt råvaruberoende. Där kan det ofta gå upp och ned kraftigt, utan att det avspeglar sig i de stora globala indexen.