Skatteuträkningen har så många komponenter och beror på så många olika faktorer som tyvärr är omöjligt för mig att gissa mig till eftersom jag inte vet vilka andra inkomster du har, var du bor, om du är med i svenska kyrkan eller annat trossamfund. Det enklaste sättet är att antingen kontakta Skatteverket och be dem förklara vilka avdrag och avgifter du betalar i relation till förra året eller själv logga in på Skatteverket och tjänsten Räkna ut din skatt