RUT-avdrag är trots sitt namn inte ett avdrag utan en skattereduktion.

Skillnaden mellan dessa är att en skattereduktion visar hur många kronor mindre i skatt som du ska betala och görs från den slutliga skatten som ska betalas, medan ett avdrag innebär att du inte behöver betala skatt för din inkomst motsvarande avdraget. Ett avdrag har därför olika värde för olika personer, beroende på hur höga inkomster de har. Den som har högre inkomst får typiskt sett en större skattelättnad av ett avdrag än en person med lägre inkomst.

En skattereduktion med ett visst belopp har samma värde för alla, oavsett inkomstnivå. Svaret på din fråga är att båda gynnas lika.