Du ska kontakta Cirkle K och meddela att din man gått bort. Om det finns tillgångar eller skulder tillfaller de dödsboet, liksom alla andra ägodelar, avtal och skulder. Inför kontakten kan du behöva beställa ett dödsfallsintyg från Skatteverket med släktutredning samt visa en bouppteckning där det står att du är företrädare för dödsboet.