Elpriskompensationen utgår ifrån hur mycket el som har förbrukats i den bostad man bor i just nu, under senaste året från oktober 2021 till september 2022. Den som bor i elprisområde 3 får 50 ör per kWh som förbrukats medan de som bor i elprisområde 4 får 79 öre per kWh som har förbrukats. För att få ersättning krävs att du har ett eget elabonnemang, faktureras du för elen av din hyresvärd eller bostadsrättförening får du ingen kompensation. Har du nyligen flyttat till ett hus så beräknas kompensationen på förra ägarens förbrukning.

Flyttar du till en lägenhet från ett hus blir det förbrukningen i lägenheten som styr hur mycket du får, medan de som flyttar in i det sålda huset får kompensation baserad på hur mycket du har förbrukat. Regeringen har gett uppdrag till Försäkringskassan att ansvara för utbetalningarna.