Så fungerar det nya elprisstödet

Christina Sahlberg
Christina Sahlberg
3 minuters läsning
Så fungerar det nya elprisstödet

Elstödet till hushåll kommer att betalas ut av Försäkringskassan och påbörjas under februari 2023.

Den 27 oktober presenterade statsminister Ulf Kristersson (M), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör vid Svenska kraftnät hur det nya högkostnadsskyddet kommer att se ut. Och den 30 november fick vi besked om när och hur stödet kommer att betalas ut. 

Nedan följer vad vi vet idag:

 • I ett första steg kommer ett elstöd att betalas ut till hushåll och per automatik. Det innebär att ingen ansökan behöver göras. Elnätsföretagen kommer att räkna samman de berörda hushållens förbrukning för perioden oktober 2021–september 2022 och rapportera förbrukningen tillsammans med vissa andra uppgifter till Försäkringskassan. Försäkringskassan beräknar sedan vilken ersättning som hushållet ska ha och betalar ut stödet till hushållens bankkonton och vid behov genom avi.  Planen är att utbetalningarna påbörjas under februari 2023.
   
 • Högkostnadsskyddet kommer att införas i elprisområde tre och fyra. Inget stöd kommer att ges till elanvändare i elprisområde 1 och 2. För att se vilket elprisområde du tillhör kan du titta här: Elprisområden
   
 • Stödet kommer att ges till både hushåll, företag, förening och organisationer. Alla som har ett elavtal kommer att innefattas oberoende av boendeform.
   
 • Cirka fem miljoner elkunder kommer att vara berättigade till någon form av ersättning och stödet omfattar 55 miljarder kronor.
   
 • För de med förbrukning i elområde 3 uppgår stödet till 50 öre per debiterad förbrukad kWh och för de med förbrukning i elområde 4 uppgår stödet till 79 öre per debiterad förbrukad kWh.
   
 • Stödet baseras på din debiterade förbrukning från 1 oktober 2021 till och med sista september 2022.
   
 • Stödet kommer att betalas ut oberoende om du har ett rörligt eller ett fast elavtal.
   
 • Om du har flera fastigheter med olika elnätsavtal i elområde 3 eller 4 så får du stöd för samtliga av dessa.
   
 • Om kostnaden för el ingår i din hyra kommer du inte att få direkt stöd, men din bostadsrättsförening skulle kunna föra vidare stödet till föreningens medlemmar.
   
 • Stödet baseras på din debiterade förbrukning och påverkas inte av tidigare stöd du kan ha fått.
   
 • Stödet betalas ut till den person som stod på elnätsavtalet den 18 november 2022.
   
 • Det troliga är att du endast får ersättning för den el du faktiskt har köpt (din debiterade förbrukning) alltså inte för egenproducerad el tex från solceller.
   
 • Det finns idag ingen information om vad som gäller för elförbrukning efter september 2022, dvs om det kommer att bli ytterligare stöd, och om de i elområde 1 och 2 kan få ta del av framtida stöd.
   
 • På Regeringskansliets webplats kan vi läsa: "Information om elstödet uppdateras kontinuerligt. Svenska kraftnät och Försäkringskassan har idag ingen annan information att ge än den som är publicerad på webbplatserna. Regeringen avser att återkomma i närtid med ett förslag om hur företag och andra organisationer ska få ta del av stödet­­."


Några exempel: 

 • Om du bor i elområde 3 och har en debiterad förbrukning på 20 000 kWh under oktober 2021 tom september 2022 så blir din ersättning 0,5*20 000 = 10 000 kronor.
   
 • Om du bor i elområde 4 och har en debiterad förbrukning på 20 000 kWh under oktober 2021 tom september 2022 så blir din ersättning 0,79*20 000 = 15 800 kronor.
Välj...

Månadspriset beräknas utifrån snittförbrukningen 20 000 kWh/år.
Bolag
Månadspris
Öre/kWh
Timpris varierar per timme och rörligt pris är en genomsnittlig kostnad som justeras periodiskt. Med fast pris låser du in en specifik kostnad per kWh. Alla tre har ofta fasta avgifter och beräknas utifrån din faktiska förbrukning.
Stockholms Elbolag
Stockholms Elbolag

Stockholms Elbolag

Stockholms elbolag är ett oberoende elbolag utan elproduktion och elnät med över 50 000 elkunder. Vi erbjuder alla kunder förnybar el och kostnadsfri samlingsfaktura på el och elnät. Varmt välkommen som kund hos Stockholms Elbolag - hela Sveriges elbolag!

Till sidan

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 420 kr 85,21 öre Till sidan
Skellefteå Kraft
Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Vårt mål är ett Sverige som drivs av 100 % förnybar energi. Därför säljer vi bara 100 % förnybar kraft, och satsar så mycket vi orkar på investeringar och forskning. Det kommer bli bra. I alla våra erbjudanden får du alltid 100% förnybar el utan extra kostnad. Vi har fått utmärkelsen energibranschens bästa kundservice flera år i rad. Det ska var enkelt att vara kund hos oss!

Till sidan
El från vattenkraft

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

El från vattenkraft
1 341 kr 80,46 öre Till sidan
Greenely
Greenely

Greenely

Elbolaget som vill hjälpa sina kunder minska sin kostnad på riktigt. Med bland annat hemautomation för elbilsladdning och direkt feedback på hur du presterar minskar du både din användning och elpriset.

Till sidan
Övrig miljöel
Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 381 kr 82,84 öre Till sidan
Telinet Energi
Förnyelsebar el

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 062 kr 63,73 öre
Cheap Energy

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 063 kr 63,78 öre
E.ON Energilösningar AB

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 068 kr 64,11 öre
Svealands Elbolag

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 124 kr 67,43 öre
Vattenfall

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 126 kr 67,53 öre
Motala Energi

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 131 kr 67,88 öre
Svekraft

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 193 kr 71,56 öre
Upplands Energi AB

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 207 kr 72,44 öre
7H Kraft 1 256 kr 75,35 öre
Herrljunga Kraft 1 256 kr 75,35 öre
Billinge Energi
Övrig miljöel
1 256 kr 75,35 öre
MälarEnergi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

El från vattenkraft

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 257 kr 75,44 öre
Tibber
Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 273 kr 76,38 öre
Hallstaviks Elverk 1 274 kr 76,46 öre
Karlshamn Energi
Förnyelsebar el
1 310 kr 78,62 öre
Luleå Energi
Förnyelsebar el
1 338 kr 80,27 öre
Kungälv Energi
Förnyelsebar el
1 342 kr 80,54 öre
Karlstads Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 343 kr 80,58 öre
Falu Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 363 kr 81,79 öre
Öresundskraft
Förnyelsebar el
1 364 kr 81,84 öre
Vimmerby Energi & Miljö AB
Förnyelsebar el
1 370 kr 82,19 öre
Karlskoga Energi & Miljö AB
Förnyelsebar el
1 373 kr 82,39 öre
SEVAB Strängnäs Energi 1 374 kr 82,45 öre
Eskilstuna Energi & Miljö
Övrig miljöel
1 374 kr 82,45 öre
Tranås Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 377 kr 82,63 öre
Uddevalla Energi AB
Förnyelsebar el
1 380 kr 82,80 öre
Kraftringen Energi
Förnyelsebar el
1 383 kr 82,99 öre
Bengtsfors Energi
El från vattenkraft
1 384 kr 83,05 öre
Lerum Energi
Förnyelsebar el
1 391 kr 83,48 öre
Vaggeryds Energi AB 1 393 kr 83,56 öre
Norrtälje Energi
El från vattenkraft
1 394 kr 83,65 öre
Borlänge Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 401 kr 84,04 öre
Härryda Energi Elhandel
Förnyelsebar el
1 401 kr 84,04 öre
Ale El

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 402 kr 84,14 öre
Kalmar Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 402 kr 84,15 öre
Varbergsortens Elkraft
Förnyelsebar el
1 403 kr 84,16 öre
Bodens Energi
Förnyelsebar el
1 407 kr 84,41 öre
Fortum
Övrig miljöel
1 407 kr 84,44 öre
Linde Energi
Förnyelsebar el
1 408 kr 84,46 öre
Grästorp Energi
Förnyelsebar el
1 412 kr 84,75 öre
Jönköping Energi
Förnyelsebar el
1 413 kr 84,76 öre
Fyrfasen Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 415 kr 84,89 öre
Njudung Energi 1 415 kr 84,92 öre
Tibro Energi 1 420 kr 85,17 öre
Hjo Energi AB 1 420 kr 85,17 öre
Oskarshamn Energi
Övrig miljöel
1 420 kr 85,22 öre
Telge Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel
1 431 kr 85,84 öre
Affärsverken
Förnyelsebar el
1 432 kr 85,93 öre
Eksjö Energi
Förnyelsebar el
1 434 kr 86,05 öre
Gävle Energi
Förnyelsebar el
1 437 kr 86,20 öre
Mölndal Energi
Förnyelsebar el
1 437 kr 86,21 öre
Nossebro Energi
El från vattenkraft
1 439 kr 86,35 öre
VänerEnergi
El från vattenkraft
1 454 kr 87,26 öre
Tidaholms Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 454 kr 87,26 öre
Umeå Energi
Förnyelsebar el
1 458 kr 87,46 öre
VB Energi 1 458 kr 87,46 öre
Sollentuna Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 460 kr 87,61 öre
Kinnekulle Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 463 kr 87,76 öre
Göteborg Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel
1 465 kr 87,92 öre
Boo Energi
Övrig miljöel
1 466 kr 87,98 öre
Kristinehamns Energi
El från vattenkraft
1 468 kr 88,10 öre
Varberg Energi
Förnyelsebar el
1 472 kr 88,34 öre
Bixia

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 477 kr 88,61 öre
Näckåns Energi 1 479 kr 88,75 öre
Borås Elhandel

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 484 kr 89,03 öre
Gislaved Energi AB

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 487 kr 89,20 öre
BestEl
Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 490 kr 89,41 öre
Alingsås Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 505 kr 90,32 öre
HEM - Halmstads Energi och Miljö AB
Förnyelsebar el
1 511 kr 90,67 öre
Falkenberg Energi
Bra miljöval-märkt el
1 512 kr 90,74 öre
Värnamo Energi AB
Förnyelsebar el
1 514 kr 90,82 öre
Almnäs Elhandel 1 526 kr 91,55 öre
Skånska Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 537 kr 92,21 öre
Kvänum Energi
Förnyelsebar el
1 550 kr 93,00 öre
Nordic Green Energy 1 550 kr 93,01 öre
Mellanskånes Kraft
Förnyelsebar el
1 610 kr 96,57 öre
Sala-Heby Energi
Förnyelsebar el
1 625 kr 97,51 öre
Sundsvall Energi 1 859 kr 111,51 öre
Lysekils Energi Vind AB
Förnyelsebar el
1 885 kr 113,13 öre
GodEl

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

1 972 kr 118,34 öre
Gotlands Energi AB

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel
1 975 kr 118,51 öre

Christina Sahlberg

Om skribenten

Christina Sahlberg, Sparekonom Compricer

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och fyra år senare blev hon nominerad till Årets Sparprofil. Christina är dessutom författare till fyra olika böcker om privatekonomi.

Spartips för dig och din plånbok

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!

Skriv din e-postadress här

Läs vidare

Nästa artikel

Flytta bolån – Tips inför flytten till annan bank

4 minuters läsning

Vill du sänka räntan på ditt bolån och spara pengar? Genom att flytta ditt bolån till en annan bank med bättre villkor kan du minska dina räntekostnader och få mer pengar över till annat än att betala för mycket i onödan. Hä...

Föregående artikel
Skicka pengar utomlands - Så fungerar det
3 minuters läsning