Så fungerar det nya elprisstödet

Christina Sahlberg
Christina Sahlberg
3 minuters läsning
Så fungerar det nya elprisstödet

Elstödet till hushåll kommer att betalas ut av Försäkringskassan och påbörjas under februari 2023.

Den 27 oktober presenterade statsminister Ulf Kristersson (M), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör vid Svenska kraftnät hur det nya högkostnadsskyddet kommer att se ut. Och den 30 november fick vi besked om när och hur stödet kommer att betalas ut. 

Nedan följer vad vi vet idag:

 • I ett första steg kommer ett elstöd att betalas ut till hushåll och per automatik. Det innebär att ingen ansökan behöver göras. Elnätsföretagen kommer att räkna samman de berörda hushållens förbrukning för perioden oktober 2021–september 2022 och rapportera förbrukningen tillsammans med vissa andra uppgifter till Försäkringskassan. Försäkringskassan beräknar sedan vilken ersättning som hushållet ska ha och betalar ut stödet till hushållens bankkonton och vid behov genom avi.  Planen är att utbetalningarna påbörjas under februari 2023.
   
 • Högkostnadsskyddet kommer att införas i elprisområde tre och fyra. Inget stöd kommer att ges till elanvändare i elprisområde 1 och 2. För att se vilket elprisområde du tillhör kan du titta här: Elprisområden
   
 • Stödet kommer att ges till både hushåll, företag, förening och organisationer. Alla som har ett elavtal kommer att innefattas oberoende av boendeform.
   
 • Cirka fem miljoner elkunder kommer att vara berättigade till någon form av ersättning och stödet omfattar 55 miljarder kronor.
   
 • För de med förbrukning i elområde 3 uppgår stödet till 50 öre per debiterad förbrukad kWh och för de med förbrukning i elområde 4 uppgår stödet till 79 öre per debiterad förbrukad kWh.
   
 • Stödet baseras på din debiterade förbrukning från 1 oktober 2021 till och med sista september 2022.
   
 • Stödet kommer att betalas ut oberoende om du har ett rörligt eller ett fast elavtal.
   
 • Om du har flera fastigheter med olika elnätsavtal i elområde 3 eller 4 så får du stöd för samtliga av dessa.
   
 • Om kostnaden för el ingår i din hyra kommer du inte att få direkt stöd, men din bostadsrättsförening skulle kunna föra vidare stödet till föreningens medlemmar.
   
 • Stödet baseras på din debiterade förbrukning och påverkas inte av tidigare stöd du kan ha fått.
   
 • Stödet betalas ut till den person som stod på elnätsavtalet den 18 november 2022.
   
 • Det troliga är att du endast får ersättning för den el du faktiskt har köpt (din debiterade förbrukning) alltså inte för egenproducerad el tex från solceller.
   
 • Det finns idag ingen information om vad som gäller för elförbrukning efter september 2022, dvs om det kommer att bli ytterligare stöd, och om de i elområde 1 och 2 kan få ta del av framtida stöd.
   
 • På Regeringskansliets webplats kan vi läsa: "Information om elstödet uppdateras kontinuerligt. Svenska kraftnät och Försäkringskassan har idag ingen annan information att ge än den som är publicerad på webbplatserna. Regeringen avser att återkomma i närtid med ett förslag om hur företag och andra organisationer ska få ta del av stödet­­."


Några exempel: 

 • Om du bor i elområde 3 och har en debiterad förbrukning på 20 000 kWh under oktober 2021 tom september 2022 så blir din ersättning 0,5*20 000 = 10 000 kronor.
   
 • Om du bor i elområde 4 och har en debiterad förbrukning på 20 000 kWh under oktober 2021 tom september 2022 så blir din ersättning 0,79*20 000 = 15 800 kronor.
Välj...
Chevron Down icon

Månadspriset beräknas utifrån snittförbrukningen 20 000 kWh/år.
Bolag
Månadspris
Öre/kWh
Timpris varierar per timme och rörligt pris är en genomsnittlig kostnad som justeras periodiskt. Med fast pris låser du in en specifik kostnad per kWh. Alla tre har ofta fasta avgifter och beräknas utifrån din faktiska förbrukning.
Stockholms Elbolag
Stockholms Elbolag

Stockholms Elbolag

Stockholms elbolag är ett oberoende elbolag utan elproduktion och elnät med över 50 000 elkunder. Vi erbjuder alla kunder förnybar el och kostnadsfri samlingsfaktura på el och elnät. Varmt välkommen som kund hos Stockholms Elbolag - hela Sveriges elbolag!

Till sidan Open In New icon

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

2 082 kr 124,94 öre Till sidan Chevron Right icon
Telge Energi AB
Telge Energi AB

Telge Energi AB

Telge Energi har alltid utmanat elbranschen. Först sänkte vi elpriserna, sedan kämpade vi mot kolkraften. Nu vill vi ge barnen en ännu ljusare framtid. Förutom att du får 100 % ren el från sol, vind och vatten så är du också med och bidrar till en mer hållbar planet för nästa generation. Läs mer på telgeenergi.se.

Till sidan Open In New icon

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

2 174 kr 130,42 öre Till sidan Chevron Right icon
Greenely
Greenely

Greenely

Elbolaget som vill hjälpa sina kunder minska sin kostnad på riktigt. Med bland annat hemautomation för elbilsladdning och direkt feedback på hur du presterar minskar du både din användning och elpriset.

Till sidan Open In New icon
Övrig miljöel
Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 684 kr 101,01 öre Till sidan Chevron Right icon
Telinet Energi
Förnyelsebar el

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 681 kr 100,88 öre
Cheap Energy

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 683 kr 101,00 öre
E.ON Energilösningar AB

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 730 kr 103,83 öre
Vattenfall

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 800 kr 107,99 öre
Svealands Elbolag

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 807 kr 108,41 öre
Upplands Energi AB

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 870 kr 112,18 öre
Karlshamn Energi
Förnyelsebar el
1 889 kr 113,33 öre
Habo Energi
Förnyelsebar el
1 895 kr 113,73 öre
Hallstaviks Elverk 1 910 kr 114,59 öre
Bixia

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 917 kr 115,03 öre
Kungälv Energi
Förnyelsebar el
1 918 kr 115,10 öre
Karlskoga Energi & Miljö AB
Förnyelsebar el
1 925 kr 115,51 öre
Njudung Energi 1 926 kr 115,56 öre
7H Kraft 1 928 kr 115,70 öre
Billinge Energi
Övrig miljöel
1 928 kr 115,70 öre
Herrljunga Kraft 1 928 kr 115,70 öre
Vimmerby Energi & Miljö AB
Förnyelsebar el
1 933 kr 115,99 öre
Luleå Energi
Förnyelsebar el
1 936 kr 116,19 öre
Bengtsfors Energi
El från vattenkraft
1 946 kr 116,79 öre
Ale El

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 952 kr 117,11 öre
Lerum Energi
Förnyelsebar el
1 953 kr 117,15 öre
Vaggeryds Energi AB 1 956 kr 117,34 öre
Svekraft 1 959 kr 117,54 öre
Tibber
Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 963 kr 117,80 öre
SEVAB Strängnäs Energi 1 966 kr 117,99 öre
Eskilstuna Energi & Miljö
Övrig miljöel
1 966 kr 117,99 öre
Härryda Energi Elhandel
Förnyelsebar el
1 968 kr 118,07 öre
Skellefteå Kraft

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

El från vattenkraft
1 970 kr 118,18 öre
Karlstads Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 984 kr 119,02 öre
Varbergsortens Elkraft
Förnyelsebar el
1 984 kr 119,06 öre
Linde Energi
Förnyelsebar el
1 989 kr 119,32 öre
Tranås Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 992 kr 119,54 öre
Kraftringen Energi
Förnyelsebar el
1 999 kr 119,93 öre
MälarEnergi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

El från vattenkraft

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

2 005 kr 120,28 öre
Öresundskraft
Förnyelsebar el
2 006 kr 120,35 öre
Eksjö Energi
Förnyelsebar el
2 006 kr 120,36 öre
Norrtälje Energi
El från vattenkraft
2 011 kr 120,65 öre
Mölndal Energi
Förnyelsebar el
2 012 kr 120,70 öre
Karlsborgs Energi AB
Övrig miljöel
2 012 kr 120,75 öre
Tibro Energi 2 013 kr 120,75 öre
Hjo Energi AB 2 013 kr 120,75 öre
Grästorp Energi
Förnyelsebar el
2 017 kr 121,03 öre
GodEl

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

2 018 kr 121,08 öre
Falu Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
2 026 kr 121,57 öre
Fyrfasen Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
2 029 kr 121,72 öre
BestEl
Förnyelsebar el

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

2 030 kr 121,81 öre
Uddevalla Energi AB
Förnyelsebar el
2 040 kr 122,38 öre
Jönköping Energi
Förnyelsebar el
2 040 kr 122,39 öre
Borlänge Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
2 041 kr 122,46 öre
Lysekils Energi Vind AB
Förnyelsebar el
2 044 kr 122,64 öre
Kalmar Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
2 047 kr 122,81 öre
Gislaved Energi AB

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
2 051 kr 123,09 öre
Bodens Energi
Förnyelsebar el
2 055 kr 123,32 öre
Göteborg Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

El från vattenkraft
2 055 kr 123,33 öre
Fortum
Övrig miljöel
2 056 kr 123,38 öre
Borås Elhandel

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
2 062 kr 123,72 öre
Näckåns Energi 2 069 kr 124,12 öre
Umeå Energi
Förnyelsebar el
2 073 kr 124,36 öre
VB Energi 2 075 kr 124,50 öre
VänerEnergi
El från vattenkraft
2 076 kr 124,55 öre
Tidaholms Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
2 076 kr 124,55 öre
Gävle Energi
Förnyelsebar el
2 076 kr 124,57 öre
Kinnekulle Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
2 084 kr 125,05 öre
Värnamo Energi AB
Förnyelsebar el
2 088 kr 125,29 öre
Alingsås Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
2 089 kr 125,36 öre
Kristinehamns Energi
El från vattenkraft
2 090 kr 125,39 öre
Affärsverken
Förnyelsebar el
2 094 kr 125,67 öre
Skånska Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
2 096 kr 125,79 öre
Falkenberg Energi
Bra miljöval-märkt el
2 099 kr 125,95 öre
HEM - Halmstads Energi och Miljö AB
Förnyelsebar el
2 100 kr 125,99 öre
Mellanskånes Kraft
Förnyelsebar el
2 105 kr 126,28 öre
Varberg Energi
Förnyelsebar el
2 107 kr 126,43 öre
Sollentuna Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
2 111 kr 126,64 öre
Almnäs Elhandel 2 135 kr 128,13 öre
Sundsvall Energi 2 177 kr 130,64 öre
Sala-Heby Energi
Förnyelsebar el
2 182 kr 130,90 öre
Nordic Green Energy
El från vattenkraft
2 197 kr 131,79 öre
Kvänum Energi
Förnyelsebar el
2 208 kr 132,50 öre
Nossebro Energi
El från vattenkraft
2 248 kr 134,90 öre
Gotlands Energi AB

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel
2 321 kr 139,29 öre
Oskarshamn Energi
Övrig miljöel
3 021 kr 181,28 öre

Christina Sahlberg

Om skribenten

Christina Sahlberg, Sparekonom Compricer

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och fyra år senare blev hon nominerad till Årets Sparprofil. Christina är dessutom författare till fyra olika böcker om privatekonomi.

Spartips för dig och din plånbok

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!

Skriv din e-postadress här

Läs vidare

Nästa artikel

Flytta bolån – Tips inför flytten till annan bank

4 minuters läsning

Vill du sänka räntan på ditt bolån och spara pengar? Genom att flytta ditt bolån till en annan bank med bättre villkor kan du minska dina räntekostnader och få mer pengar över till annat än att betala för mycket i onödan. Hä...

Föregående artikel
Skicka pengar utomlands - Så fungerar det
3 minuters läsning