Det är lite svårt att svara på eftersom jag saknar information om kommande pension, besparingar i övrigt, belåningsgrad och amorteringar på bostaden. Det ni kan fundera på är om räntan ni skulle betala för lånet överstiger den avkastning ni kan få på pengarna om ni investerade dem på annat sätt. Dessutom behöver ni också fundera på ert behov av buffert. Genom att använda pengarna till att bygga garaget låser ni dessa pengar i bostaden. Finns det andra ekonomiska farhågor som gör att ni hade behövt dessa pengar till annat?