Detta förslag kom inte med i senaste budgeten men rimligtvis lär det komma under mandatperioden. Om så blir fallet så kommer många att styra om sparande till ISK, åtminstone upp till de första 300 000 kronorna, precis som du säger. Detta eftersom kapitalförsäkringar inte omfattas av förslaget, än så länge. Däremot kommer rimligtvis branschen försöka få politikerna att tänka om, för att harmonisera villkoren mellan ISK och KF. Det finns ju faktiskt många fördelar med kapitalförsäkringar, inte minst när det kommer till barnsparande. Så förhoppningsvis kanske man tänker om här, även om lösningen blir lite mer komplex att arbeta fram i en försäkringsstruktur. Men problem är som bekant till för att lösas.