Bankkrisen i USA har redan till viss del spillt över på oss i Sverige i så motto att den har skapat oro på börsen vilket fått Stockholmsbörsen att sjunka och därmed vårt sparande att minska i värde. Vad gäller direkt påverkan så ser den risken betydligt mindre ut, men det finns alltid en osäkerhetsfaktor som inte går att komma ifrån. Svenska banker är väl rustade att klara av finansiell oro och här har den regleringsvåg vi sett efter finanskrisen bidragit.