SCB har en tjänst som heter prisomräknaren där kan du mata in priset för stugan och årtalet och se hur mycket det motsvarar i dagens penningsvärde. 50 000 1974 motsvarar exempelvis 357 982,67kr 2023.

Detta har dock ingen betydelse för själva uträkningen av vinstskatten. Du skriver att ni fick ett lantställe. Jag tolkar det som om ni fått en gåva eller ett arv. Om man inte själv har köpt fastigheten gäller den så kallade kontinuitetsprincipen vilket innebär att när man tar emot en fastighet genom gåva, arv, testamente, bodelning, eller på liknande sätt så träder man in i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta betyder att det är vad den personen köpte fastigheten för som blir relevant när man räknar ut kapitalvinsten. Sådant som den tidigare ägaren hade kunnat dra av kan man alltså själv dra av när man säljer fastigheten. Det är alltså den personens anskaffningsvärde ni skulle ha haft rätt att dra av. Har den personen i sin tur anskaffat stugan innan 1952 gäller speciella regler. Enligt regeln ska en fastighet som förvärvades innan 1952 anses vara förvärvad 1952. Anskaffningsutgiften ska då anses vara 150% av fastighetens taxeringsvärde för år 1952 såvida inte det faktiska anskaffningsvärdet är högre, då får det användas istället.