Du betalar kommunal skatt beroende på vilken kommun du bor i, inte vilken kommun du har din tjänst i. Om du byter tjänsteställe och den nya arbetsorten ligger längre bort än 50 km kan du ha rätt till avdrag i deklarationen för vissa kostnader vid dubbel bosättning samt vid tillfälligt arbete utanför den vanliga bostadsorten. Detta kan tex vara bostadskostnader, hemresor och ökade levnadskostnader.