Eftersom du inte har ett försörjningsansvar för ditt vuxna barnbarn har du inte rätt till något bidrag för honom/henne. Ditt barnbarn ska med andra ord försörja sig själv och du kan kräva av honom/henne att betala hyra och ersättning för tex el, mat och andra kostnader i ert hushåll som du står för. Har inte ditt barnbarn någon inkomst kan hon/han söka försörjningsstöd, det stödet ska gå till att betala hyra, mat el, hemförsäkring och andra personliga omkostnader. Om barnbarnet är under 29 år och har låga inkomster kan han /hon också söka bostadsbidrag. Det gäller oavsett om barnbarnet arbetar eller studerar. Hur stort bidrag du kan få beror på dina inkomster och kostnader.