Hej! När man ska låna pengar gör banken en s k kreditprövning, d v s en sammanräkning av dina inkomster och utgifter för att bedöma om du kan betala räntor och amorteringar. Så det är förmodligen den kalkylen de pratar om. Mitt tips är att höra av dig till Svea Bolån för att få reda på mer detaljer om varför kalkylen inte går ihop. Du kan också prova hos andra banker. Lycka till!