Hej!

Förbehållsbeloppet ökar inte för att prisbasbeloppet ökar. Däremot så ändras förbehållsbeloppet när normalbeloppet justeras. Kronofogden bestämmer hur stora normalbeloppen ska vara en gång per år. Normalbeloppen gäller under ett kalenderår och baseras på konsumentprisindex (KPI). Det vill säga den generella prisnivån i samhället.