Rot-avdraget ger rätt till skattereduktion på halva arbetskostnaden inklusive moms för renoverings-, underhålls-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbete som du köper av en hantverkare som har F-skattsedel. Inget material får räknas med och du måste äga fastigheten eller bostadsrätten.

Den sammanlagda skattereduktionen för ROT-arbete och hushållstjänster kan bli högst 50 000 kronor per vuxen person och år.

Här på Skatteverkets hemsida kan du läsa mer detaljer om vad som gäller för rot-avdraget. http://www.skatteverket.se/nyheterpressrum/nyheter/2009/nyheter/saharfungerarrothusavdraget.5.5947400c11f47f7f9dd80004276.html

Ann-Sofie Magnusson
familjeekonom Ikano Bank