Nästan alla dagens ungdomar kommer att bli sambo någon gång i livet. Därför gäller det att ha koll på reglerna så det inte leder till oönskade effekter. Det kan i värsta fall leda till orättvisa ekonomiska konsekvenser som kan man inte har tänkt sig. Även om det känns jobbigt att prata om separation och dödsfall så är det viktigt att ni i ett tidigt skede pratar om hur ni vill att ekonomin ska bli om ni separerar eller i värsta fall om någon av er avlider i förtid. Speciellt när vuxna flyttar ihop och blir sambo är det bra att klara ut dessa frågor.

Sambolagen
Sambolagen är inte alls lika omfattande för sambor som äktenskapsbalken är för gifta par. Lagen reglerar endast så kallad samboegendom, vilket är bostad och bohag som har köpts för gemensamt bruk. All annan egendom som exempelvis bil, båt, sommarhus och sparande faller utanför. Om ni gemensamt äger sådan egendom måste det framgå tydligt att ni är ägare båda två. Den egendom som ni äger innan ni flyttade ihop tillfaller var och en vid en separation. Men bostad och det ni köper till hemmet för att det ska användas gemensamt ska delas lika oavsett vem som köper det. Genom att skriva samboavtal går det att styra på annat sätt.

Tänk på att
• Inköpen för förbrukningsvaror och kapitalvaror bör delas så lika som möjligt. Om den ena står för inköp av mat och löpande räkningar och den andre för bil och sommarhus kan det bli väldigt orättvis fördelning vid en separation. Bilen och båten tillfaller den som har köpt sakerna och maten och hyran är redan förbrukad och är därför ingenting värt vid en bodelning.
• Om den ena har bolån och den andra tagit av sitt sparkapital när bostad har köpts kan det bli orättvis fördelning vid en bodelning. Lånen dras först av från värdet av samboegendomen som ägs av den skuldsatte innan delning sker. Det innebär att den som betalade kontant får dela 50 procent av sitt värde och den skuldsatte får först dra av lånen och sedan dela 50 procent av sitt värde. Genom samboavtal kan förutsättningarna ändras.
• Om sambor sparar gemensamt på ett konto ska båda stå som kontoinnehavare. Det är viktigt eftersom bankkonton inte regleras av sambolagen. Dispositionsrätt är inte samma sak utan ger enbart rätt att göra uttag på kontot.
• Om ni har gemensamma barn eller barn sedan tidigare förhållande så kan en rätt tecknad livförsäkring hjälpa efterlevande att täcka barnens arv.

Testamente
Sambor ärver inte varandra utan det är den avlidnes arvingar som ärver, i första hand barn. Finns inte barn så fördelas arvet enligt arvsordningen med föräldrar i första hand. Det gäller även sambor med gemensamma barn och en överförmyndare kopplas då in som ska ta tillvara på barnets rättigheter. Det är därför viktigt att skriva ett testamente till förmån för varandra. Barnen har dock alltid rätt till sin laglott som är halva arvslotten så även med testamente kan sambor aldrig ärva varandra fullt ut.
I ett testamente bestämmer du hur din kvarlåtenskap ska fördelas. Viktigt att alla formkrav följs vid upprättandet. Det ska inte registreras någonstans utan läggas i tryggt förvar exempelvis i bankfack. Eller på ett ställe där det lätt hittas.

Samboavtal
Genom samboavtal kan man avtala bort bodelningsreglerna i sambolagen helt eller delvis. Samboavtal ska vara skriftligt och undertecknas av båda parter. Det ska inte registreras någonstans. Det behöver inte bevittnas men det kan ändå vara en fördel att det görs. Vardera sambon ska ha varsitt exemplar.

Om exempelvis den ena parten ensam har köpt den gemensamma bostaden är det viktigt att skriva samboavtal för att säkerställa att värdet inte ska delas vid en eventuell separation eller vid dödsfall.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar