Ring till Skatteverket om du inte hinner men har godtagbara skäl
Senast 4 maj ska Skatteverket ha din deklaration. Kommer den för sent till Skatteverket riskerar du att få betala en förseningsavgift. De första tre månaderna är avgiften 1 000 kronor och avgiften stiger sedan efterhand. Den som exempelvis är utomlands kan ansöka om anstånd med deklarationen på blankett 2600 men ansökan måste nå Skatteverket minst 10 dagar före 4 maj så det är nu för sent att skicka in den. Har du godtagbara skäl till att inte lämna in Inkomstdeklarationen i tid kan du få ett anstånd till 18 maj om du ringer till Skatteverket.

Ingen möjlighet till anstånd för skattereduktion på hushållsnära tjänster
Ansökan om skattereduktion på hushållsnära tjänster (SKV 4501) med bifogade kvitton ska skickas till Skatteverket i Västervik som ska ha den före 5 maj 2009. Finns den inte hos Skatteverket i Västervik 4 maj blir det ingen skattereduktion. Den ska alltså inte bifogas Inkomstdeklarationen. Eventuellt anstånd avseende Inkomstdeklarationen omfattar inte ansökan om hushållsnära tjänster. Har du haft hushållsnära tjänster som förmån från arbetsgivaren ska det vara förtryckt i din deklaration. Du behöver inte skicka in någon ansökan om skattereduktion. Kolla så att rätt belopp är förtryckt i den preliminära skatteuträkningen.

Ansökan om Rot-avdrag ska inte skickas in förrän nästa år
Ansökan om skattereduktion för hantverkstjänster som du har köpt efter 7 december 2008 ska varken inkluderas i eventuell ansökan om hushållsnära tjänster avseende 2008 eller i Inkomstdeklarationen i maj 2009. Hantverkstjänsterna får du söka skattereduktion på nästa år dock senast 3 maj 2010. Blankett för ansökan kommer att finnas på www.skatteverket.se i slutet av maj 2009. Vill du ha pengarna tidigare kan du ansöka om förändrad beräkning av skatten det som tidigare kallades jämkning.

Nytt för i år är att högst 12 000 kr är avdragsgillt vid pensionssparande
Högsta avdragsgilla belopp är i år sänkt till 12 000 kronor. När du i framtiden tar ut pengarna får du betala inkomstskatt på uttaget belopp och det är därför inte lönsamt för någon att pensionsspara mer än vad som är avdragsgillt. Men satte du in mer än 12 000 kronor under 2008, kan du dra av det beloppet i nästa deklaration, om det ryms inom ramen för det belopp som då är avdragsgillt. Sparar du på flera olika konton eller i flera försäkringar har du större flexibilitet när du vill ta ut pengarna.

Fastighetsbeskattningen har förändrats på flera områden
En kommunal avgift har ersatt fastighetsskatten. Vid ägarbyte av en fastighet är det ägaren 1 januari som ska betala fastighetsavgiften. Men äger du en bostad i utlandet slipper du den nya kommunala avgiften. Bostadsuppskov måste numera återföras till beskattning om ersättningsbostaden övergår till ny ägare genom arv, testamente, gåva eller bodelning. Vissa undantag finns för make, sambo och barn under 18 år.
Pensionärer kan få skattereduktion på fastighetsavgift som överstiger 4 procent av inkomsten. Har du uppskov efter vinst på fastighetsförsäljning får du betala 0,501 procent i årlig ränta på hela uppskovet. En schablonintäkt på 1,67 procent av uppskovsbeloppet förtrycks i din deklaration vid inkomst av kapital. Det beloppet beskattas med 30 procent. Om du exempelvis har ett uppskov på 1 000 000 kronor får du betala 30 procent på 16 700 kronor d.v.s. 5 010 kronor i ränta på uppskovet vilket är 0,501 procent av 1 000 000 kronor. Kapitalvinstskatten är 22 procent på vinsten d.v.s. 220 000 kronor i detta exempel. Uppskovsräntan motsvarar därför en vanlig avdragsgill låneränta på 3,25 procent. I år slipper du inte den räntan men om du vill slippa ränta i framtiden är det möjligt att göra en frivillig återbetalning av uppskovsbeloppet. Då får du betala gällande skatt på vinsten. Skatten på vinst vid försäljning av fastighet har höjts till 22 procent på vinsten. Ett annat sätt om du vill slippa betala ränta på uppskovet och bara betala 20 procent skatt på vinsten är att begära omprövning av den gamla deklarationen. Men då tillkommer 4 procents ränta på det skattebelopp som du skulle ha betalat förra året. Ingen vet hur länge uppskovsräntan kommer att debiteras men Socialdemokraterna har lovat att de ska ta bort den om de kommer till makten.

Andra nyheter i årets deklaration
Avdrag för resor med bil mellan bostaden och arbetet har höjts med 50 öre till 18,50 kronor per mil. Det är bara resekostnader överstigande 8 000 kronor som ger någon skattesänkning. Lånedator via jobbet värderas numera till 4 800 kronor per år. Har du haft utlägg på grund av ditt arbete eller om du har haft a-kassa och kostnader för att söka arbete och arbetsgivaren inte har betalat dem kan du göra avdrag för ”Övriga utgifter”. Skatteverket kräver att du har kvitto på alla utgifter du gör avdrag för. Fyll i hela beloppet som du har kvitto på så drar sedan Skatteverket av de första 5 000 kronorna som inte är avdragsgilla. Nya regler vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning har införts. Avdrag för ökade utgifter för måltider och småutgifter begränsas nu till en månad.

Övriga upplysningar
Om du är osäker på något du har fyllt i kan du alltid skriva in hur du tänkt under övriga upplysningar.

Enklast att deklarera på nätet
Jag tycker att det är enklast att deklarera med e-legitimation på nätet. Då får du räknehjälp och information från olika blanketter överförs automatiskt till huvudblanketten. Du kan direkt när du är klar göra en ny skatteberäkning. Kommer du i efterhand på att något är fel kan du gå in och korrigera. Det är den senaste deklarationen som gäller.

Här kan du läsa mer detaljerade tips från mig.
http://www.ikanobanken.se/engines/page___1904.aspx

Lycka till med deklarationen!

Ann-Sofie Magnusson
familjeekonom Ikano Bank