– Att det skulle bli såhär kunde jag inte föreställa mig. Nu står jag här med vårt hus som jag måste sälja för att få loss kapital till att lösa ut min sambos syskon. Vi som hade pratat om att vi skulle ärva varandra men skrev aldrig ett testamente.

En bekant till mig yttrade detta efter att hennes sambo plötsligt hade avlidit alldeles för tidigt. De hade varit sambor nästan 20 år och ägde huset gemensamt. Mitt i sorgen fick hon även ekonomiskt svårt, eftersom de inte hade skrivit ett testamente. Hon blev därför tvungen att flytta till billigare bostad. Dessutom kom hon på kant med sambons släkt. Från att de hade haft en bra relation så blev det bråk om arvet som syskonen ville få ut.

Det är inte ovanligt att man pratar om att ordna med juridiska papper som exempelvis ett testamente, men att det sedan inte blir av att skriva dem. Speciellt sambor bör kontrollera om de ska skriva ett testamente. Sambor ärver inte varandra inte ens om de har gemensamma barn. Om det finns barn så ärver barnen alltid i första hand. Och om de är omyndiga så träder överförmyndaren in och företräder barnet och ser till att arvet ger en skälig avkastning. Det kan bli så att överförmyndaren vill att barnet ska få ut sitt arv i pengar och den kvarvarande föräldern kan bli tvingad att sälja bostaden om det inte går att lösa på annat sätt.

Genom att skriva ett inbördes testamente kan sambor ärva varandra. På det sättet ärver inte sambons arvingar, om inte barn finns. Barn får alltid ut sin laglott, som är halva arvet, även om ett testamente är skrivet. Genom att även teckna en livförsäkring kan den efterlevande få kapital att lösa ut arvet till barnen.

Det finns även andra skäl till att skriva ett testamente. Till exempel om du vill att barnen ska få arvet som enskild egendom, om du önskar fördela ägodelarna till olika personer, ge bort en del till välgörenhet eller att ange en viss person som ska sköta boutredningen.

Om testamentet inte är krångligt går det att använda mallar. Viktigt är att alla formkrav uppfylls när ett testamente ska skrivas. Om något formkrav har missats så kan testamentet ogiltigförklaras. Är du osäker ska du kontakta en jurist eller någon annan juridisk kunnig person.

Formkrav när du ska skriva ett testamente:
1. Ett testamente kan upprättas av en person som är 18 år. Eller som har fyllt 16 år och som bestämmer över egna intjänade pengar
2. Det ska vara skriftligt
3. Du måste själv skriva under testamentet
4.Två vittnen måste samtidigt närvara när du skriver under testamentet. De ska veta att det är ett testamente som de bevittnar men de behöver inte veta innehållet. De får inte vara nära släktingar eller testamentstagare, och måste vara över 15 år.

Ett testamente bör förvaras på ett säkert ställe där det snabbt upptäcks vid ett dödsfall. Berätta gärna var du har det för en pålitlig person. Ett bankfack är ett perfekt ställe att lägga originalet, men ta gärna kopia av det och skriv på var originalet finns. Vill du sedan ändra i testamentet är det bara att riva det gamla och skriva ett nytt. Testamentet med det senaste datum gäller.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar